Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

   ,,Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie mławskim”

      06-500 Mława, ul. Reymonta 4
       tel. (023) 654-43-56
        fax. (023) 655-29-48
         pcprmlawa@poczta.onet.pl !--<
        PREZENTACJA
         Projektu systemowego do pobrania

             Rodzina zastępcza pilnie poszukiwana!

             Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie poszukuje kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze - osób, które są gotowe poświęcić dzieciom swój czas i serce - osób odpowiedzialnych, które nie boją się wyzwań. Wszystkie osoby chętne do podjęcia trudu wychowania oraz opieki nad dziećmi prosimy o kontakt z tutejszym PCPR. Rodziną zastępczą mogą być wspólnie zamieszkali małżonkowie, a także osoba samotna.

             Warunki, które powinien spełniać kandydat na prowadzenie rodzinnych form pieczy zastępczej:

              • daje rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

               • przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

                • nie jest ograniczony w zdolności do czynności prawnych;

                 • nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest mu ograniczona ani zawieszona;

                  • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

                   • w przypadku deklaracji utworzenia rodziny niezawodowej, co najmniej jedna z osób tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodu

                    • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

                     • jest zdolny do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

                      • zapewnia odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb w tym:

                       - rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

                        - właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

                         - wypoczynku i organizacji czasu wolnego,

                          • uzyskał pozytywną opinię organizatora pieczy zastępczej

                           • posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia organizowanego przez organizatora pieczy zastępczej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata lub deklaruje jego uzyskanie.

                            Koszt wymaganego szkolenia pokrywa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

                              Mamo, Tato – czekam na Ciebie!
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.